พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายร่วมกับชมรมแม่อายไบค์ จัดกิจกรรมปั่นไหว้พระธาตุ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: อาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ.2564 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 669 คน

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. เทศบาลตำบลแม่อายร่วมกับชมรมแม่อายไบค์ จัดกิจกรรมปั่นไหว้พระธาตุ เพื่อกราบไหว้สักการะและเป็นการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน