พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย พ.ศ. 2564

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 510 คน
วันพุธ ที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น.
 
นายชุมพร แสงเป๊ก ประธานสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ได้เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย สมัยสามัญ ประจำปี 2564 สมัยแรก
โดยนายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ได้มีการแถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลฯ ก่อนเข้าดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ
พร้อมกันนี้ นายสิทธิศักดิ์ อภิกุลชัยสุทธิ์ นายอำเภอแม่อาย , ปลัดอาวุโส และคณะ ได้มอบกระเช้าดอกไม้เพื่อร่วมแสดงความยินดี
และเป็นขวัญกำลังใจให้กับนายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ในการเข้ารับตำแหน่ง ในครั้งนี้ด้วย
 
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแม่อาย
อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่
 
ไฟล์แนบเพิ่มเติม: Policy2564.pdf

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน