พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายลงพื้นที่สำรวจและช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย

สถานที่จัดกิจกรรม: พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ( ตำบลแม่อาย 10 หมู่บ้าน, ตำบลมะลิกา 9 หมู่บ้าน รวม 19 หมู่บ้าน ), วันที่จัดกิจกรรม: เสาร์ ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 400 คน
วันเสาร์ ที่ 26 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30 น.
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วย ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลฯ บูรณาการแบบเชิงรุกร่วมกับโรงพยาบาลแม่อาย, สาธารณสุขอำเภอแม่อาย , รพ.สต.ใหม่ปูแช่ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน อสม. , ชรบ. ทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ออกสำรวจและช่วยกันทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย พร้อมทั้งมอบทรายอะเบทให้แต่ละครัวเรือน เพื่อนำไปกำจัดลูกน้ำยุงลายเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย
สถานที่ดำเนินการ : พื้นที่ทั้งหมดในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ( ตำบลแม่อาย 10 หมู่บ้าน, ตำบลมะลิกา 9 หมู่บ้าน รวม 19 หมู่บ้าน )

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน