พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ  ธงชัยสุวรรณ (นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย)
นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ทต. แม่อาย เปิดช่องทางรับแจ้งปัญหา Traffy Fondue

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 301 คน

#แจ้งประชาสัมพันธ์ #ช่องทางรับแจ้งปัญหา????

เทศบาลตำบลแม่อาย ได้เปิดช่องทางใหม่ในการรับแจ้งปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ผ่าน LINE @traffyfondue แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมือง โดยนักวิจัย NECTEC สวทช.
#ท่านสามารถสแกน QR Code ดังที่ปรากฎในรูป เพื่อส่งรายงานปัญหา ร้องเรียน ร้องทุกข์ ขอความช่วยเหลือมาให้ทางเทศบาลตำบลแม่อายได้เลยค่ะ

#TraffyFondue
#เทศบาลตำบลแม่อาย
#แจ้งปัญหาง่ายๆแค่ปลายนิ้ว312659741_420364753617313_2956337367012234506_n.jpg

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน