พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 30 พ.ค. พ.ศ.2560 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 665 คน

เทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมกับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 3 ส่วนแยก 1 พนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย และประชาชนทั่วไป ร่วมกันปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ณ ฌาปนสถานบ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จ.เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน