พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: เสาร์ ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ.2561 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 544 คน

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมเปิดโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอแม่อาย ในวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน