พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562

สถานที่จัดกิจกรรม: สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 11 มกราคม พ.ศ.2562 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 4926 คน

ประชาสัมพันธ์เชิญร่วมโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 ในวันที่ 11 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลแม่อาย สามารถบริจาคของขวัญ ของรางวัลให้แก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมได้ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่อาย หมายเลขโทรศัพท์ 053-459000 ต่อ 110

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน