พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ที่นี้แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ 2559

สถานที่จัดกิจกรรม: เทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: จันทร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2559 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 188 คน

โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและโรคติดต่ออื่น ๆ 2559

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน