พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

รับสมัคร สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 518 คน

รับสมัคร สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่อาย ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน - 15 ตุลาคม 2559 สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 053-459000 ต่อ 110 หรือสมัครด้วยตนเอง ที่กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่อาย มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อชุมชนนะค่ะ

ประกาศอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน