พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ การทำดอกไม้จันทน์-การจักสานไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 145 คน

เมื่อวันที่  ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการส่งเสริมการฝึกอาชีพให้ผู้สูงอายุ การทำดอกไม้จันทน์-การจักสานไม้ไผ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน