พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ที่นี้แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

กิจกรรมวันแม่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย

สถานที่จัดกิจกรรม: ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 273 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย  ร่วมจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ  ประจำปี  2561

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน