พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ในฌาปนสถาน

สถานที่จัดกิจกรรม: ฌาปนสถาน ม. 4 ต. แม่อาย , วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 179 คน

กิจกรรมดูแลบำรุงรักษาต้นไม้           

เนื่องจากต้นไม้ ใน ฌาปนสถาน ม. 4  ต. แม่อาย นั้น ขาดการดูแลรดน้ำพรวนดิน ทำให้ต้นไม้ที่เคยปลูกแห้งเฉา  ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงฤดูแล้ง  ทางเทศบาลตำบลแม่อาย จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลแม่อาย  และชาวตำบลมะลิกา ทุก ๆ ท่าน  ร่วมมือร่วมใจมาช่วยกันดูแลต้นไม้ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมกันนะคะ

ทุกวันพุธ ของเดือน เวลา 15.30 น.

จัดกิจกรรมโดย เทศบาลตำบลแม่อาย 

อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน