พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19)

สถานที่จัดกิจกรรม: ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: ศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 279 คน

วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ประธานในพิธีเปิดโครงการควบคุมและป้องกันโรคอุบัติใหม่ ไวรัสโคโรน่า (Covid-19) และได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,
นายนิพนธ์ ใจวงค์ , นายวัฒนา สุวรรณ์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ,โรงพยาบาลแม่อาย , สาธารณสุขอำเภอ, ท้องถิ่นอำเภอ , กำนัน ,กลุ่มสตรีแม่บ้าน , กลุ่มอสม. และ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ และได้ร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง

ณ ห้องประชุมสภา ชั้น ๓ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน