พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

โครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง

สถานที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้, วันที่จัดกิจกรรม: ไม่ได้ระบุไว้ ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 141 คน

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย พร้อมด้วย นายส่งสุข มูลเมือง รองนายกเทศมนตรี , นายเจริญ หงษ์ประสิทธิ์ ประธานสภา , นางรัตติกาล ศรีอุทธา รองประธานสภา และ นายมงคล คำดา เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้กลุ่มผู้ป่วยและกลุ่มเสี่ยง โรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ของ อสม. บ้านใหม่ปูแช่ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓ , อสม. บ้านโห้งหลวง เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๓ , อสม. บ้านดอยแก้ว เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๓ , และของ อสม. บ้านโห้งน้อย วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๓ งบสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน