พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 รายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด-19

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 318 คน

ขอให้ผู้ที่เดินทางกลับจากพื้นที่เสี่ยง  ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563  เช่น ต่างประเทศ  กทม. ปริมณฑล (ปทุมธานี นนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร นครปฐม) 
ขอให้แจ้งรายงานตัวต่อทีมอาสาโควิด-19 เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าหน้าที่สาธารณสุขใหล้บ้าน  และต้องกักตัวเองที่บ้าน 14 วัน  พร้อมทั้งปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด

1. ไม่รับประทานอาหารและภาชนะร่วมกับผู้อื่น

2. ไม่ใช่ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น 

3. ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำและสบู่ นาน 20 วินาที หรือล้างด้วยเจลล้างมือ

4. หลีกเลี่ยงการพูดคุยใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรือรัง

5. หากมีไข้และอาการทางระบบทางเดินหายใจ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ทันที

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน