พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย

ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 104 คน

ประกาศ หยุดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลแม่อาย ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 - 6 เมษายน 2563 รวมระยะเวลา 15 วัน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (โควิด-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ

กลับสู่ด้านบน