พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563

สถานที่จัดกิจกรรม: ฌาปนสถาน หมู่ 4 ตำบลแม่อาย , วันที่จัดกิจกรรม: พุธ ที่ 6 พ.ค. พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 246 คน

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย ประธานฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร , ฝ่ายสภา , ท้องถิ่นอำเภอ , หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก , หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่อาย , กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลมะลิกา, เจ้าหน้าที่เทศบาล, ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมทำกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓ เป็นการปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อกิจกรรม "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น ณ ฌาปนสถาน หมู่๔ ตำบลแม่อาย และ ลานอเนกประสงค์ หมู่๔ ตำบลแม่อาย

ทั้งนี้เทศบาลฯ ได้ส่งมอบกล้าพันธุ์ต้นไม้ให้กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลแม่อาย เพื่อกระจายต่อให้กับลูกบ้านหรือผู้ที่สนใจปลูกด้วย

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน