พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายระดมทุกภาคส่วนร่วมเสวนา "วิถีชีวิต คนและป่า ณ ห้วยดีหมี"

สถานที่จัดกิจกรรม: อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี, วันที่จัดกิจกรรม: พฤหัสบดี ที่ 14 พ.ค. พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 49 คน

เทศบาลตำบลแม่อาย ได้จัดประชุมเสวนา นำโดย นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร , ฝ่ายสภาเทศบาล , พระมหานิคม มหาภินิกฺขมโน , พระครูวิสิฐสุตานุกูล , พระจำเริญ โชติธัมโม , ท่านสจ. นิพนธ์ ใจวงค์ , นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยลาง , หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก , หัวหน้าหน่วยจัดการต้นน้ำขุนแม่กก , กำนันตำบลมะลิกา , กำนันตำบลท่าตอน , ผู้ใหญ่บ้าน ม.๗ ต. มะลิกา , ผู้นำชุมชน ม.1 บ้านห้วยปู (ชุมชนบ้านท่านจะลอ) , เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลแม่อาย และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ร่วมประชุมเสวนาในหัวข้อ "วิถีชีวิต คนและป่า ณ ห้วยดีหมี" และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ บวชป่า ณ อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี ม. ๗ ต. มะลิกา อ. แม่อาย จ. เชียงใหม่

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน