พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

เทศบาลตำบลแม่อายร่วมกับภาคประชาชน จัดโครงการพัฒนาถนนในซอยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทาสีเส้นจราจร

สถานที่จัดกิจกรรม: หมู่ 4 บ้านใหม่ปูแช่ ต. แม่อาย, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 19 พ.ค. พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 116 คน

ร่วมกับประชาชนหมู่ ๔ ตำบลแม่อาย จัดโครงการพัฒนาถนนในซอยเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งทาสีเส้นจราจร ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุให้ชุมชนเกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนมากยิ่งขึ้น

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน