พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
กล่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ร้องทุกข์ ร้องเรียน
E-learning

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

E-learning สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ
คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์

กิจกรรม "เยาวชนคนรักษ์ป่า ณ ห้วยดีหมี"

สถานที่จัดกิจกรรม: อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี, วันที่จัดกิจกรรม: อังคาร ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2563 ข่าวโดย: เทศบาลตำบลแม่อาย, เข้าชมแล้ว: 292 คน
เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลแม่อาย ร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอแม่อาย  จัดกิจกรรม "เยาวชนคนรักษ์ป่า ณ ห้วยดีหมี" เพื่อส่งเสริมและสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนในอำเภอแม่อายใส่ใจสิ่งแวดล้อม ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร ให้เห็นความสำคัญ และร่วมกันดูแลรักษาป่าไม้ร่วมกัน โดยมีเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจาก สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลแม่อาย , สภาเด็กและเยาวชนตำบลแม่นาวาง , สภาเด็กและเยาวชนบ้านหลวง , ชุมชนบ้านจะลอ , บ้านเด็กโชคดี  ณ อ่างเก็บน้ำห้วยดีหมี

ข่าวกิจกรรมอื่นๆ

กลับสู่ด้านบน