พยากรณ์อากาศ ณ เทศบาลตำบลแม่อาย
ทต.แม่อาย ทต.แม่อาย

ข่าวฝากประกาศ

ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

นายพิรุณ ธงชัยสุวรรณ นายกเทศมนตรีตำบลแม่อาย
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่
ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ร้องทุกข์ ร้องเรียน

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลสำรวจความพึงพอใจ

คลิปวิดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๒
ระบบสารสนเทศการจัดการข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น
ระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา
ระบบข้อมูลบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ระบบแจ้งร้องเรียนการกระทำผิดเกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบ
ระบบบริหารและจัดการเว็บไซต์
เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่: ร้องเรียน ร้องทุกข์เทศบาลตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

ร้องเรียน ร้องทุกข์
สร้างหัวข้อใหม่
หัวข้อกระดานสนทนา ความเคลื่อนไหวล่าสุด คำตอบ เข้าชม
cialis pill picture Guasourn หัวข้อโดยคุณ: assibliow Order Viagra Onlines datt... เมื่อ: 1 ธ.ค. 63 เวลา 07:35 น. โดยคุณ: assibliow 0 2
Вопрос по авто หัวข้อโดยคุณ: AlexiSmilefjc лампа ближний свет лачет... เมื่อ: 30 พ.ย. 63 เวลา 20:24 น. โดยคุณ: AlexiSmilefjc 0 1
เบี้ยผู้สูงอายุกำหนดจ่ายวันไหนคะ หัวข้อโดยคุณ: แพรว เรียน คุณ แพรว ค่ะ กำหน... เมื่อ: 9 มิ.ย. 63 เวลา 14:31 น. โดยคุณ: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่อาย 1 60
ต้องการขอถังขยะ หัวข้อโดยคุณ: เดชา เรียน คุณ เดชา ค่ะ ท่าน... เมื่อ: 8 มิ.ย. 63 เวลา 14:39 น. โดยคุณ: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลแม่อาย 3 59
กลับสู่ด้านบน